Welkom bij Sworo

SWORO, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler, entameert wetenschappelijk onderzoek en reserveert middelen hiertoe. De SWORO is een zogenaamde ANBI-stichting, dat wil zeggen dat er geen schenkingsrecht verschuldigd is.

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om patiënten van hun lastige bloedneuzen en maagdarmbloedingen af te helpen. Maar ook om uit te vinden hoe een DNA-afwijking precies tot zieke bloedvaten leidt en hoe de ziekte te voorkomen dan wel te genezen is.

Het St. Antonius Ziekenhuis, alwaar SWORO gevestigd is, is in een goede positie voor onderzoek, enerzijds door het grote aantal patiënten en anderzijds door de samenwerking met vooraanstaande laboratoria. Voor onderzoek is geld nodig. Denk aan het salaris van jonge onderzoekers, proefdieren en laboratoriumbenodigdheden.

Donaties en legaten zijn dus uiteraard welkom.

U kunt SWORO steunen door geld over te maken aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler te Nieuwegein, rekeningnummer NL09 ABNA 0248 9785 43.

Uw donaties zijn meer dan welkom! Dat geldt natuurlijk ook voor legaten.
Sinds 2008 is SWORO een geregistreerde ANBI-instelling. Dat houdt in dat u uw giften af kunt trekken voor de inkomstenbelasting. Op de site van de Belastingdienst kunt u zien welke regels daarvoor gelden. SWORO hoeft over giften en legaten geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Dat betekent dat uw hele gift of legaat bij SWORO terechtkomt.

Lees meer